Investor Relations
Corporate Governance
Press Room
Information Request
 
 

01/29/2010 - ictnews.vn
Hội thảo giới thiệu giải pháp Data Center

ICTnews - Ngày 28/1/2010, Bộ TT&TT, Tập đoàn DOT VN, Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cùng với Tập đoàn Elliptical Mobile Solutions (EMS) phối hợp tổ chức Hội thảo giới thiệu giải pháp công nghệ cao xây dựng hạ tầng trung tâm lưu trữ dữ liệu (Data Center) đạt tiêu chuẩn Tier 4+.

Hội thảo nhằm giới thiệu bộ sản phẩm EMS mang tính cách mạng trong công nghệ xây dựng trung tâm lưu trữ dữ liệu (Data Center), giúp đơn giản hoá qui trình đầu tư xây dựng và vận hành giúp tiết kiệm 50% chi phí đầu tư ban đầu và gần 60% chi phí vận hành hàng năm so với các sản phẩm truyền thống. Sản phẩm này giúp cho Data Center trở nên “Xanh” và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, nó còn cho phép các công ty có thể tăng tốc độ triển khai dự án xây dựng trung tâm lưu trữ dữ liệu trên một khung thời gian 90 ngày thay vì phải mất tới 2 năm như trước đây.

Cũng tại Hội thảo, DOT VN và VNNIC đã giới thiệu dự án xây dựng Trung tâm IDC sử dụng công nghệ EMS tại trụ sở của Trung tâm Internet Việt Nam ở Hà Nội trong thời gian tới. Trung tâm này nhằm giới thiệu cho khách hàng những tính năng ưu việt của dòng sản phẩm EMS và sẽ cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng tại Việt Nam.

Article Source:
http://www.ictnews.vn/Home/tin-tuc/Hoi-thao-gioi-thieu-giai-phap-Data-Center/2010/01/2CMSV2924502/View.htm

©2011 Dot VN, Inc. All rights reserved. - Powered by Dot VN, Inc. :: About Dot VN | Solutions | Investor Relations | About Vietnam | Contact Us | Site Map