Investor Relations
Corporate Governance
Press Room
Information Request
 
 
 
Articles & Publications
 
  English

January 29, 2010
Workshop introduces Data Center Solution

January 28, 2010
Mobile data centers becoming 'mainstream'

January 25, 2010
Chandler firm's IT idea could yield millions

January 06, 2010
Mobile Data Centers for Vietnam and Asia

January 06, 2010
EMS to Launch Self-Propelled Armored Data Center Racks in Vietnam

July 08, 2009
Internet Company Returns to Vietnamese Roots

 
  Vietnamese

January 29, 2010
Giới thiệu giải pháp giúp tiết kiệm 50% chi phí đầu tư xây dựng Data Center

January 29, 2010
Hội thảo giới thiệu giải pháp Data Center

January 29, 2010
Giới thiệu giải pháp công nghệ Data Center đạt tiêu chuẩn Tier 4+

January 28, 2010
Giới thiệu giải pháp công nghệ xây dựng Hạ tầng trung tâm lưu trữ dữ liệu đạt tiêu chuẩn Tier 4+

January 28, 2010
Giới thiệu giải pháp công nghệ Data Center đạt tiêu chuẩn Tier 4+

January 28, 2010
Tủ Rack chứa máy chủ chịu được mọi môi trường thời tiết

January 28, 2010 D
"Đột phá" công nghệ xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

January 28, 2010 E
Giới thiệu giải pháp công nghệ xây dựng Hạ tầng trung tâm lưu trữ dữ liệu

January 28, 2010 F
Giới thiệu giải pháp giúp tiết kiệm 50% chi phí đầu tư xây dựng Data Center

January 28, 2010 G
Tủ Rack chứa máy chủ chịu được mọi môi trường thời tiết

January 28, 2010 H
Hội thảo giới thiệu giải pháp công nghệ Data Center đạt tiêu chuẩn Tier 4+.

January 28, 2010 I
Tủ Rack chứa máy chủ chịu được mọi môi trường thời tiết

   
©2011 Dot VN, Inc. All rights reserved. - Powered by Dot VN, Inc. :: About Dot VN | Solutions | Investor Relations | About Vietnam | Contact Us | Site Map