Investor Relations
Corporate Governance
Press Room
Information Request
 
 

01/29/2010 - perfect.com.vn
Workshop introduces Data Center Solution

On January 28, 2010, the MIC Group Dot VN, Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC) with Group Elliptical Mobile Solutions (EMS) Workshop organized jointly introducing high technology solutions to build infrastructure central data storage (Data Center) Tier 4 + standard.

Hội thảo nhằm giới thiệu bộ sản phẩm EMS mang tính cách mạng trong công nghệ xây dựng trung tâm lưu trữ dữ liệu (Data Center), giúp đơn giản hoá qui trình đầu tư xây dựng và vận hành giúp tiết kiệm 50% chi phí đầu tư ban đầu và gần 60% chi phí vận hành hàng năm so với các sản phẩm truyền thống. Workshop to introduce the products in the EMS revolutionary technology to build data storage centers (Data Center), simplifies the process of investment to help build and operate 50% cost savings in initial investment and 60% annual operating costs compared to traditional products. Sản phẩm này giúp cho Data Center trở nên “ Xanh ” và thân thiện với môi trường. This product helps Data Center becomes "green" and environmentally friendly. Ngoài ra, nó còn cho phép các công ty có thể tăng tốc độ triển khai dự án xây dựng trung tâm lưu trữ dữ liệu trên một khung thời gian 90 ngày thay vì phải mất tới 2 năm như trước đây. In addition, it also allows the company can speed up the implementation of construction projects central data storage on a 90-day time frame rather than to take two years as before.

Also at the conference, Dot VN and VNNIC introduced construction projects IDC Center EMS use technology in the headquarters of the Vietnam Internet Network Information Center in Hanoi in the near future. Trung tâm này nhằm giới thiệu cho khách hàng những tính năng ưu việt của dòng sản phẩm EMS và sẽ cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng tại Việt Nam. Center is to introduce customers with premium features Vietnam's EMS product line and will provide data storage services to customers wishing to use in Vietnam.

Article Source Translated using Google Translate:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=http://www.perfect.com.
vn/tin-trong-nuoc/hoi-thao-gioi-thieu-giai-phap-data-center-20186.html&ei=J
StjS7_iD46qswPaspC6AQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=
8&ved=0CCsQ7gEwBw&prev=/search%3Fq%3Dhoi%2Bthao%2BIDC%2Btier
%2B4%26hl%3Den%26rls%3Dcom.microsoft:*:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SNYR_enVN333VN333

©2011 Dot VN, Inc. All rights reserved. - Powered by Dot VN, Inc. :: About Dot VN | Solutions | Investor Relations | About Vietnam | Contact Us | Site Map